Aylık enflasyon TÜİK’e göre yüzde 0,89, ekonomistlere göre yüzde 3,94 arttı

0
86

Enflasyon hesabı şaştı. TÜİK’e göre enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 0,89 artarken, ekonomistler bu oranı yüzde 3,94 olarak hesapladı.

Ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu ENAGrup, mayıs ayı enflasyon hesaplamalarını açıkladı. TÜİK, yıllık enflasyonu yüzde 16,59 olarak açıklarken, ENAGrup sadece 5 aylık (Ocak-Mayıs 2021) enflasyonu yüzde 16,10 olarak hesapladı.

Mayıs 2021 dönemi (30 Nisan-31 Mayıs 2021) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi ise aylık bazda yüzde 3,94 (TÜİK’a göre yüzde 0,89) arttı.

ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre, aylık en fazla düşüş yaşanan grup -yüzde 10,59 ile şehirler arası uçak otobüs, en fazla yükseliş görülen grup ise yüzde 16,28 ile kırtasiye ürün grubunda oldu.

İSTİHDAM SORUNU UZUN SÜRELİ

ENAGrup Enflasyon Raporu ve Ekonomik Analiz raporunda şu değerlendirmeye yer verildi:

Ekonomik Büyüme
Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, birinci çeyrekte yüzde 7, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 1.7 oranında artış  gösterdi. Milli gelirin bileşenlerini açısından bakıldığında, tüketim harcamalarının yüzde 7.1, hükümet harcamalarının yüzde 1.3, yatırım harcamalarının yüzde 11.4 ve ihracatın yüzde 3.3 arttığını, ithalatın ise yüzde 1.1  oranında azaldığını gözlemlemekteyiz.

İhracatta 2020 yılının üçüncü ve dördüncü çeyrekte yaşanan küçülmenin bu çeyrekte biraz da olsa telafi edildiğini belirtebiliriz. Öte yandan, ihracattaki kısıtlı artışın hala önemli bir sorun olduğunu vurgulamak gerekmektedir. 2020 yılının 3. çeyreğindeki ithalat artışının günümüzde makine ve teçhizat yatırımlarında güçlü bir artış yarattığı gerçeği verilere yansımıştır.
Ayrıca, kredi genişlemesi ile yukarılara taşınan tüketici harcamaları GSYH’deki büyümeyi son 3
çeyrekte güçlü bir şekilde yukarıya taşımıştır.

ENAGrup, ulusal gelirdeki artışın Covid-19 aşılama sürecindeki etkinlikle daha da kaliteli bir yapıya ulaşacağını tahmin ederken, işgücü piyasasındaki ‘ayarlama maliyeti’nin uzun süreli bir sorun olacağını vurgulamaktadır.

Enflasyon
Günlük fiyat değişimlerinden elde edilen yüksek enflasyon oranının Türkiye ekonomisinin tüm makro dengelerini etkileyeceğini açıktır. Aylık fiyat trendini analiz ettiğimizde, enflasyonun açıklanan resmi verilerin çok daha üstünde gerçekleşeceğini belirtmek yanlış olmayacaktır.
Döviz kurunda oluşan oynaklık ve yukarı yönlü hareket ise merkez bankasının para politikasında da etkinliği azaltıcı etki yapmaktadır. Tarımda yaşanan kuraklık, gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki küresel artışları da göz önüne aldığımızda, ekonomik politikaların makro dengeleri oluşturmada oldukça zorlanacağını öngörebiliriz.

Önümüzdeki dönemde, döviz kurlarının baskısı, merkez bankası rezervlerinin zayıf formasyonu ve ithalata aşırı şekilde bağlı üretim süreci, Türkiye’de enflasyonun yönünü belirleyen en önemli faktörler olacaktır. 

-Reklam Alanı-