ÇİN VE RUS TİPİ “ SOSYAL DEMOKRASİ-Cİ DOĞU BİRLİĞİ”

0
712

İngiliz ve Siyonist küreselci güçlerin Amerika’ya alternatif bir doğu modeline yönelmesi ile Çin;  Sosyalizm’den Çin işi “sosyal demokrasiye” adım adım geç(iril)mekte…

Avrupa ve Amerikancı /sosyal demokrasici sömürge merkez kulübü olan Sabıkalı malum birliğe alternatif olacak bir “Doğu Sosyal demokratları kulübün”  kurulması,  yakın gelecekte gündeme alınmış durumda. Bu birliğin eş başkanı ve müstakbel Türkiye masası şefi ise “Doğu”  yani Doğu Perinçek. J)

Türkiye’deki bilinçli sosyalist düşünceyi savunan kesimlerin ortak kaygıları kısaca özetlenirse;

Kapitalizmin bu azgın gelişme düzeyi ve gidişatıyla derin sınıfsal bölünmenin, farklı bir kültür ve düşünceleri besleyeceği ve Batının salt sermaye egemenliği ile yetinmeyeceği açık ve öngörülebilir bir şeydir. ÇKP yetkilileri, Gorbaçov sonrası Rusya’nın içine düştüğü durumdan ders almışa benziyor; bürokratik aygıta daha sıkı sarılıyor, kitlesel hareketlere karşı önceden ve çok yönlü önlemler geliştiriyor. Ama bunlara rağmen, ÇKP ve propagandif aygıtının, kapitalizme örtü olan “biçimsel sol” söylemini ve tek parti tekelini sürdürmesi de zor görünüyor. Yeniden bir halk devrimi olmadığı koşullarda, ÇKP,  ya bir bütün olarak sosyal demokrat partiye dönüşecek ve bunu ilan edecek ya da başka güçleri hazırlayarak  yerini onlara terk edecektir.

Çin’de olup bitenler ve Deng ve ardıllarının sınırsız “dışa açılma” politikasının Çin’i sürüklediği yer de çok açıktır. Kapitalizmin bugünkü gelişimi, yabancı sermayeye satılan işletmeler ve dünyanın üretim üssünü oluşturma konumuyla, serbest bölgelerde yapılan ülke üretimin %70’ine ve artı-değerin önemli bir bölümüne el koyan yabancı sermayenin varlığı ve sömürüsünün sosyalizmle bir alakası olabilir mi? şeklindedir.

Çin İşi Rus işi .. Bu “Sosyalist  aldatmayı”  yapan iki ülke.

Amerikancı ve Avrupa merkezli sosyal demokrat emperyalist birlik ve ülkemiz içindeki bu birliğe üye olan partilerle başı belada olan Türkiye Kemalistleri; birde karşılarında nur topu gibi sosyalizm postuna bürünmüş ikinci bir sömürgeci Doğu Sosyal demokratlar bloğunu bulacaklar.

Türkiye Kemalistleri için Dert birken ikiye yükselecek.

Atatürk’ün, döneminde Rus komünist ve sosyalistlerine nasıl mesafeli durduğu ve Türkiye’yi ithal rejimlerden kurtarmak için nasıl çabaladığı  bilinmekteyken; bundan 10 tık daha kötü versiyonu olan bu virütik  Sosyal demokrat Çin laboratuar mühendisliği mucizesine nasıl  bir duruş sergileyeceğini tahmin etmek gerçek bir Kemalist için zor olmasa gerek….

Kemalizm kendine özgü Milli ve evrensel bir ideoloji olduğu için kendisiyle Çintipi/işi “sosyaldemokrasi” arasındaki  siyasi sosyal mesafeyi koruyacaktır.(korumalıdır)

Nasıl ki; Kemalist 6 oku,  sosyal demokrasi altında yok etmeye çalışan Batıcı Sosyalist Enternasyonel Emperyalist Birliğin   gayri millici Türk tipi yerli taşeron siyasetçileri aramızdan çıktıysa, Sosyalizmi de;  Sosyal demokrasiymiş gibi pazarlayan ve  Doğucu emperyalist odaklara hizmet  eden Çin tipi yerli sahteci siyasetçileri de,  aslında aynı merkezlerin farklı mandacı  tezahürleri olarak  gerçek Atatürkçüleri her zaman  karşılarında bulacaktır.

Bundan sorsa sahillerimizde fotoğraf makinesi ile dolaşan ve arazi bakan “sosyalist” bir Çinli turist ile karşılaşırsanız ona sakın inanmayın. O Liberalizm tahsilli aslında hibrid bir “sosyal demokrattır”. Çok emin olmak istiyorsanız da Doğu Perinçek’e sorun. O, size durumu kelime oyunları ile izah edecektir.

Bizden söylemesi…    

Tahir ÇALGÜNER

-Reklam Alanı-